Durada Quatre cursos acadèmics
Preu

1.248,52 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies(*)

(*) Inclou el preu de gestió de la matrícula i de l'expedient, les publicacions i els impresos acadèmics i l'assegurança escolar.

Places 80
Admissions Com accedir a aquests estudis
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
Temps complet, matí i tarda
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 64; assignatures obligatòries: 114; assignatures optatives: 38; pràctiques externes: 14; treball de fi de grau: 10
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Lloc
Organització