L'equip amb G. Ciapuscio (20-5-2019) Reunió d'equip (24-5-2019)
Seminario con M. Musci
Workshop amb A. M. Ducasse (15 i 16-11-2018) Seminari amb M. Musci​ (4-12-2018)
M. Musci​ A. M. Ducasse
G. Stobart Workshop G. Stobart
G. Stobart Workshop amb G. Stobart (3-5-2017)
E. Atienza i O. Esteve Taula rodona amb E. Atienza i O. Esteve (9-5-2017)