FERRAN LARRAZ, ELENA

Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

[email protected]
Facultat de Lletres Universitat Roviri i Virgili


Elena Ferran ensenya cursos d'escriptura en Estudis Anglesos de la Universitat Rovira i Virgili. En el passat, ha desenvolupat la seva carrera en diferents entorns professionals, educatius i d'investigació relacionats amb la seva experiència en la llei, Anglès i la traducció.

Docència

Ella ha ensenyat en tres universitats de Catalunya (UPF, UAB i, finalment, URV). La seva recerca abasta des del discurs jurídic i la traducció (Dret comú v Civil-Llei) a altres tipus de discurs i, recentment, l'escriptura. De moment es troba treballant en els mitjans de comunicació i també en la didàctica de l'escriptura.