ATIENZA CEREZO, ENCARNACIÓN

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra

+34 93 542 2494
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona

OORCID LinkORCID


Doctora en Ciències de l'Educació, la seva línia principal de recerca ha estat la didàctica del discurs escrit i el que est comporta: avaluació dels aprenentatges, funció de l'escriptura en la formació de professors, funció social de l'escriptura, anàlisi d'aspectes pragmàtics específics, etc. Actualment, ha centrat el seu interès en l'anàlisi de la construcció de les identitats en els materials educatius així com en el discurs reflexiu del professorat. 

Docència

Encarnación Atienza és titular de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Anteriorment va ser professora numerària de llengua i literatura espanyoles d'ensenyament secundari, així com professora d'espanyol com a llengua estrangera en diferents institucions privades. En l'actualitat, combina la recerca amb la pràctica de l'aula i la formació del professorat d'espanyol com a llengua estrangera.