CASART QUINTERO, YRIS

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Universitat Pompeu Fabra

+34 93 542 2406
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona


Va obtenir el títol de llicenciada en Lletres amb distinció summa cum laude a la Universidad de Los Andes (Mérida, Veneçuela, 1996). El 2004, va culminar els seus estudis de màster en Lingüística Aplicada a la Universidad Simón Bolívar (Caracas, Veneçuela). Ha exercit tasques com a docent i investigadora adscrita al Departament d’Idiomes (USB) des de l’any 2003. Durant el període 2007-2009, va ser acreditada per la Fundació Veneçolana de Promoció de l’Investigador com a membre del Programa de Promoció de l’Investigador. Ha publicat sis articles i ha participat com a ponent en nou esdeveniments de divulgació. Els seus estudis giren al voltant de l’ensenyament i avaluació de les destreses de comprensió lectora en anglès com a llengua estrangera. Actualment, realitza la seva recerca doctora sobre avaluació des d’una perspectiva sociocultural (avaluació dinàmica) del desenvolupament de les referides destreses. Realitza la seva tesi sota la direcció de la Dra. Olga Esteve Ruescas.