Tardor

16 de desembre, 9 h - 14:30 h, Sala d'activitats 51.100 (edifici La Nau UPF): Jornada científica internacional Avaluació, competència discursiva i aprenentatge de llengües

29 de novembre, 12 h - 14 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: resultats de la recerca duta a terme sobre els diferents gèneres abordats al projecte

8 de novembre, 12 h - 14 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: resultats i discussió de les dades sobre llengua espanyola

30 d'octubre, 15:30 h - 17:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca a càrrec de Frédérique Sitri (Université de Lorraine, Metz): Littératie en construction, invariants et spécificités: le project Dynascript

27 de setembre, 12 h - 14 h, Sala 52.935+937 (Planta 9a), presentació del glossari La competència discursiva en les seves constel·lacions i organització de la Jornada científica de tancament del projecte al desembre

Primavera

24 de maig, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Reunió organitzativa amb tot l'equip, sobre valoració dels resultats obtinguts, nous doctorands, tesis en curs lligades al projecte, intercanvis amb altres grups de recerca, preparació d'una Jornada científica a la tardor

10 de maig, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Sessió de discussió d'articles en curs de publicació

26 d'abril, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Resultados de una secuencia didáctica para desarrollar la competencia discursiva, a càrrec de Carmen González

5 d'abril, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Anàlisi de dades de produccions d'estudiants de llengües addicionals

Hivern

15 de març, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Pragmatic strategies in academic discourse: undergraduate students' abstracts & CVs, a càrrec de Sonia Oliver del Olmo

22 de febrer, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Evalúo, luego...¿aprendo? La evaluación entre iguales como instrumento para mejorar la competencia oral en FLE, a càrrec de Maria Dolors Cañada

1 de febrer, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Glosario. Hacia la configuración de un modelo didáctico de evaluación de la competencia discursiva, a càrrec de Carmen López Ferrero

11 de gener, 11:30 h - 13:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Uso de rúbricas digitales para una evaluación comunicativa: el trabajo con CoRubrics, a càrrec de Carme Bach