Tardor
18 de setembre, 9:30 h - 11:30 h, Sala 52.701 - Informe intermig del projecte, activitats del trimestre i discussió del glossari
 

2 d'octubre, 9:30 h - 11:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recercaEvaluación y corrección de la expresión e interacción escritas de estudiantes alemanes de ELE, a càrrec de Pilar Seijas, professora del Centre de Llengües de la Universitat d'Augsburg

23 d'octubre, 9:30 h - 11:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Presentació i discussió de les recerques en curs sobre gèneres discursius orals, en diferents llengües

13 de novembre, 9:30 h - 12:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recercaAssessment for Foreign Languages, a càrrec d'Ana María Ducasse, Spanish Studies Coordinator del Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), Austràlia

15 i 16 de novembre - Workshop a càrrec d'Ana María Ducasse (Staff Mobility Erasmus+ International): Classroom Based Assessment (CBA) tasks and rubrics to motivate adult learners from A1 to B2

dijous 15 de novembre, de 17:30 h a 19:30 h, aula 55.410 (edifici Tànger)

divendres 16 de novembre, de 9:30 h a 12:30 h, aula 55.410 (edifici Tànger)

4 de desembre, 9:30 h - 11:30 h, Sala 52.701 - Seminari de recercaPercepciones de docentes y alumnos sobre las prácticas de lectura y escritura en la Universidad: géneros, propósitos, estrategias y dificultades, a càrrec de Mónica Musci, directora de l'equip de recerca sobre Lectura y escritura en la Universidad, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina

21 de desembre, 9:30 h - 11:30 h, Sala 52.701 - Balanç i planificació de la recerca al projecte per a l'any 2019
 
Primavera

7 de juny, 9 h - 10:30 h, Sala 52.701 -  Seminari de recercaAssessment of Professional Written Discourse Genres, a càrrec de Sònia Oliver

24 de maig, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Discussió sobre articles de recerca (papers) en premsa

10 de maig, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Seminari de recercaEnseñar, aprender y evaluar la actitud crítica como un componente más de la competencia discursiva, a càrrec d'Encarna Atienza i Joan Aznar

26 d'abril, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca sobre seqüències didàctiques orientades a l'avaluació de la competència discursiva en diferents llengües

5 d'abril10 h - 12 h, Sala 52.701 - Elaboració d'un glossari de la recerca a partir de les lectures de referència i de l'anàlisi de les dades recollides

Hivern

21 de març, 10 h - 12, Sala 52.701 - Seminari de recercaEvaluación del género "crónica docente": rasgos prototípicos de la reflexión pedagógica a partir de los modelos de representación lingüística del significado, a càrrec de Marcela Jarpa (Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile) 

7 de març, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Discussió sobre recerca en curs (sobre l'aprenentatge de l'anglès i de l'alemany)

14 de febrer, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: Producción del género "ensayo" por parte de estudiantes de español como lengua extranjera empleando Inputlog: el papel del diccionario en el proceso de escritura, a càrrec d'Irene Renau (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

31 de gener, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Discussió d'articles de recerca en curs (sobre l'aprenentatge del francès, el català i l'espanyol)

12 de gener, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca sobre evaluación de géneros discursivos concretos