Tardor

18 de desembre, 12:30 h - 14:00 h, Sala 52.735+52.737 - Posada en comú de les dades recollides fins al moment per tot l'equip de recerca

24 de novembre, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Anàlisi de dades i discussió sobre l'avaluació de la competència discursiva, interaccional i intercultural en diversos gèneres orals i escrits:

La gestión de turnos en la interacción entre estudiantes en el aula de ELE, a càrrec de Laura Acosta

Interculturality in language learning: activities and reflections from the Spanish as a foreign language classroom, a càrrec de Marta García Balsas

10 de novembre, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Discussió dels dos treballs que seran presentats a l'EAPRIL 2017, Häme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Finlandia, a càrrec d'Yris Casart i Dirk Lagerwaard

6 d'octubre, 9 h - 12 h, Sala 52.701 - Intercanvi de perspectives teòriques i metodològiques per a l'estudi de la competència discursiva

27 d'octubre, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Discussió sobre propostes didàctiques per a desenvolupar la competència discursiva

29 de setembre, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Instruments per a la recollilda i anàlisi de dades. Presentació del programa d'anàlisi VEO,  a càrrec de Jaume Batlle (Universitat de Barcelona)

15 de setembre, 10 h - 12 h, Sala 52.701 - Organització d'activitats del curs i seminari de discussió conceptual 

Primavera

7 de juny - Reunió organitzativa: balanç del curs, comunicacions presentades en diferents congressos i propostes per a la recollida de dades 

9  de maig, 15:30 h - 18-30 h, Sala 55.309 - Taula rodona sobre instruments d'avaluació de la competència discursiva en diferents disciplines

Grup GRAPA (Grup d’avaluació de la pràctica acadèmica, Universitat Politècnica de Catalunya):

Eva Gallardo i Maria Martínez: La evaluación de la comunicación oral en grado y máster: ejemplos de estrategias participativas en la UPC

Grup GRECS (Grup de recerca educativa en ciències de la salut, Universitat Pompeu Fabra)

Mar Carrió / Elisabet Moyano: Avaluació de la comunicació oral i escrita a través de rúbriques a l'aprenentatge basat en problemes (ABP) i el portafoli de competències transversals

Grup PROA (Processsos d’autoregulació en l’ensenyament-aprenentatge de llengües, Universitat Pompeu Fabra)

Encarna Atienza i Olga Esteve: Cómo desmenuzar las competencias comunicativas para 'hacerlas transparentes' y 'útiles' en un modelo de evaluación compartida

20 d'abril, 9.30 h - 11 h, Sala 52.701 - Seminari de recerca: La autorregulación en el aprendizaje de lenguas: resultados de dos proyectos de investigación sobre instrumentos de evaluación autorreguladora y capacitadora, a càrrec d'Olga Esteve

Hivern

16 de març, 9:30 h - 11 h, Sala 52.701 - Seminari de discusió sobre indicadors d'avaluació (DELE i SIELE), a càrrec de Carmen González i María Naranjo

23 de febrer, 9:30 h - 11 h, Sala 52.701 - Seminari de discusió de lectures:  Ferreira, M.; Lantolf, J. P. (2008). “A Concept-based Approach to Teaching: Writing through Genre Analysis”. En Lantolf, J. P.; Poehner, M. E. (eds.) Sociocultural Theory and the Teaching of Second Languages. Londres: Equinox. 285-320, a càrrec d'Ernesto Martín Peris. 

9 de febrer, 9:30 h - 11 h, Sala 52.701 - Seminari de discusió de lectures:  Weiss, J. (ed.) (1991). L' évaluation: Problème de communication. Suiza: DelVal, a càrrec d'Encarnación Atienza 

26 de gener, 9:30 h - 11 h, Sala 52.415 - Seminari de discusió de lectures:  Dierendonck, C., Loarer, E. i Rey, B. (eds.) (2014). L’évaluation des competénces en milieu scolaire et en milieu professionnel, capítulos 1, 2 i 5, a càrrec de Carmen López Ferrero

 

Professors convidats Professors convidats

Workshop: The role of Formative Assessment in effective language learning

A càrrec del Professor Gordon Stobart (Institute of Education, University College London)

Dia: 3 de maig de 2017, de 10 h a 12 h

Lloc: Sala 55.410, Edifici Tànger de la Universitat Pompeu Fabra