Hivern

17 de febrer, 11 h - 13 h, Sala 52.735+737 -  Reunió organitzativa sobre les activitats per fer fins a la finalització del projecte. Discussió d'un article sobre escriptura col·laborativa en procés de composició

9 de març, 11 h - 13 h, Sala 52.701 - Sessió de discussió d'articles sobre conceptes clau en el projecte

Primavera (anul·lades per pandèmia COVID-19)

30 de març, 11 h - 13 h, Sala 52.701 - Seminari de recercaAvaluació i incidència dels exàmens de certificació en les activitats d'aula, a càrrec de Maria Dolors Cañada i Alba Milà

20 d'abril, 11 h - 13 h, Sala 52.701- Seminari de recerca sobre les comunicacions per al congrés AESLA 2020

4 de maig, 11 h - 13 h, Sala 52.701 - Sessió de discussió de l'article "Application of SCOBAs in second language teaching and their integration in teaching-learning sequences", a càrrec d'Albert Vílchez i Eduardo Negueruela

25 de maig, 11 h - 13 h, Sala 52.701 - Seminari de recercaPerfiles de CV y abstracts: ¿metagéneros? Nuevas voces en la era digital, a càrrec de Sònia Oliver i Carmen López Ferrero

15 de juny, 11 h - 13 h, Sala 52.701 - Reunió final del projecte: informe final i dinar de tancament