Ajuts PlaCLIK

 

El PlaCLIK és un pla d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en aprenentatge i coneixement que té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques. Les iniciatives presentades poden ser interdepartamentals o interuniversitàries, sempre que estiguin liderades per membres de la UPF.

 

La informació continguda en aquest lloc web ha estat extreta de les bases de la convocatòria per al Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (PlaCLIK) recollides a l’Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017. Els sol·licitants dels ajuts s’han de regir en tot moment per la informació indicada a les bases de la convocatòria, i no per la informació publicada al web, que pot ser incompleta.

CLIK

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 29 78

placlik@upf.edu

Carme Hernández