Ajuts PlaCLIK

El PlaCLIK és un pla d'ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en aprenentatge i coneixement que té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies estratègiques. Les iniciatives presentades poden ser interdepartamentals o interuniversitàries, sempre que estiguin liderades per membres de la UPF.

 

 

Únicament les idees que hagin superat la Fase I poden presentar-se a la segona fase, a través del botó següent:

 

 

La informació continguda en aquest lloc web ha estat extreta de les bases de la convocatòria per al Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (PlaCLIK) recollides a l’Acord del Consell de Govern de 26 d'abril del 2017. Els sol·licitants dels ajuts s’han de regir en tot moment per la informació indicada a les bases de la convocatòria, i no per la informació publicada al web, que pot ser incompleta.

CLIK

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

(+34) 93 542 29 78

placlik@upf.edu

Carme Hernández