Aquest bloc consisteix en una presentació de la normativa i procediments sobre ètica i protecció de dades personals rellevants per a la revisió ètica de projectes que du a terme la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

Temps de compleció estimat: 15 min