Des que es va constituir el desembre de 2014, la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) ja ha rebut més de 200 sol·licituds de revisió. A part de revisar projectes de recerca no biomèdica amb participació d’humans o tractament de dades personals, la CIREP ofereix assessorament i formació en temes de recerca ètica i de protecció de dades personals a investigadors, entre altres serveis. 

 

La revisió ètica garanteix que en el desenvolupament del projecte se segueixen els estàndards ètics acceptats internacionalment i que es vetlla per la protecció de dades personals dels participants. Cada vegada més  agències de finançament i revistes científiques requereixen als investigadors que aportin un certificat de conformitat ètica. 

 

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la CIREP també ha endegat un curs online sobre aspectes ètics i de protecció de dades personals disponible per a tota la comunitat UPF. La major disponibilitat de dades (big data, xarxes socials) i noves tendències en la recerca fan que mostrar competència en aquests temes esdevingui un requisit fonamental tant en l’àmbit acadèmic com en la indústria.

 

La tasca de la CIREP no seria possible sense la feina de moltes persones. La Comissió agraeix a vocals i exvocals, revisors externs i personal de suport la seva col·laboració.