La Comissió Europea ha elaborat una sèrie de guies sobre l'ètica en la recerca que podeu consultar aquí: 

A més, la Social Media Research: A Guide to Ethics conté informació útil per a la recerca amb dades de xarxes socials, però cal tenir en compte que és anterior al Reglament General de Protecció de Dades.

Consulteu la presentació de la CIREP "Getting your proposal ethics-ready for EU funding".