Com sol·licitar la revisió ètica de projectes de recerca amb persones


Per promoure el compliment dels requisits bàsics ètics i de protecció de dades personals dels projectes de la recerca amb participants humans de la UPF, la CIREP es proposa treballar d'acord amb el següent procediment:


Pas 1. Autoavaluació 

L'investigador o investigadora principal del projecte ha d'emplenar una llista de control de temes ètics i de protecció de dades personals i enviar-la a [email protected]

Descarregueu la llista de control de temes ètics.

Si heu respost afirmativament a una o més preguntes, caldrà preparar i enviar a la CIREP la següent documentació.
 

Pas 2. Sol·licitud de revisió

2.1. Formulari de resum

El formulari de resum s'ha d'omplir amb el títol del projecte de recerca i un resum de 300 paraules. Alguns aspectes específics que s'hi inclouen són: l'àmbit de recerca del projecte (per exemple, comunicació), el tipus de participant que es busca (per exemple, nens), les dates d'inici i finalització estimades i si és un projecte de recerca en col·laboració.

Descarregueu el formulari de resum.

 

2.2. Formulari de procediment

El formulari de procediment ha d'incloure informació detallada de la metodologia de la recerca per tal que la CIREP avaluï el projecte i els temes ètics relacionats.

Descarregueu el formulari de procediment.


2.3. Formulari de consentiment informat

El formulari de consentiment informat proporciona informació i models que els investigadors poden adaptar segons les necessitats. 

Descarregueu el formulari de consentiment informat.

 

Pas 3. Avaluació externa

A més de l'avaluació realitzada per la CIREP, un avaluador o avaluadora extern, expert en l'àrea de coneixement específica del projecte que se sotmet a revisió, s'encarrega de revisar tota la documentació i emetre un informe independent. 

Vegeu el formulari per a l'avaluador o avaluadora extern.

 

Els membres de la CIREP es reuneixen i avaluen les sol·licituds a partir de la documentació aportada i l'informe d'avaluació externa. Com a conseqüència, s'emet una resolució d'avaluació d'aspectes ètics.

 

La CIREP no revisa projectes retrospectivament. Per tant, cal sol·licitar revisió ètica abans de començar el projecte.

La durada aproximada del procediment de revisió ètica i de protecció de dades és de 12 setmanes.