Aquest bloc se centra en la necessària conformitat amb la legislació europea i espanyola sobre protecció de dades personals a l’hora de dissenyar i dur a terme un projecte de recerca. El bloc s’estructura en tres mòduls: (a) introducció general a la protecció de dades personals; (b) introducció als principis, obligacions i requeriments del Reglament general de protecció de dades (RGPD, Reglament (UE) 2016/679) i (c) una discussió sobre estàndards de seguretat. Al final de cada mòdul trobareu un test breu que cal contestar correctament per aprovar el curs. Podeu accedir-hi a l'Aula Global.

El bloc de protecció de dades personals s’ha dissenyat com un curs dirigit a la comunitat UPF en general i, per tant, no és específic per a les activitats de recerca. Tot i que els conceptes que s’hi discuteixen són rellevants per a tothom, alguns aspectes seran més o menys rellevants per a la recerca. Pareu atenció a aquells aspectes que us siguin més útils.

Temps de compleció estimat: 1 h 30 min aproximadament.