Research Ethics and Personal Data Protection

Quins són els objectius del curs?

  •     Entendre per què l'ètica és important en la recerca amb humans i conèixer-ne els principis bàsics
  •     Familiaritzar-se amb la normativa europea i espanyola sobre protecció de dades personals
  •     Conèixer el procediment per sol·licitar revisió ètica de projectes a la UPF

Cada objectiu es treballa en un dels tres blocs que formen el curs.

 

 

A qui va adreçat el curs?

El curs s'adreça al personal docent i investigador, estudiantat de màster i de doctorat i personal de suport a la recerca de la UPF. 

 

Quan es fa i quant de temps hi he de dedicar?

La formació serà accessible durant tot el curs 2021-2022. El temps de compleció estimat és de 3,5 hores. El curs s'estructura en diversos mòduls amb una durada d'entre 15 i 45 minuts cadascun.  

 

N'obtindré un certificat?

N'obtindreu dos certificats: un de generat per la plataforma CITI (la plataforma en línia més utilitzada internacionalment per a la formació en aquests aspectes) que indicarà tots els mòduls del primer bloc que heu superat i un de la CIREP que confirmarà la compleció dels tres blocs.

 

Per què és important fer el curs?

  • Tenir en compte els principis ètics bàsics i complir la normativa de protecció de dades personals en la recerca per protegir els humans que hi participen és fonamental per a una recerca responsable i de qualitat.
  • Els canvis en la manera de fer recerca (big data, tecnologies noves) plantegen nous dilemes i reptes per als investigadors, que han de poder demostrar competència en protecció de dades i ètica de la recerca amb humans a les entitats finançadores, revistes científiques i la comunitat en general.

 

Com hi accedeixo?

A través de l'Aula Global.

Si voleu més informació sobre cada bloc, la trobareu en els següents enllaços:

(1) Ètica de la recerca amb humans

(2) Protecció de dades personals

(3) Normativa de la UPF