La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), constituïda per acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014, modificat per acord de Consell de Govern d'11 d'abril de 2018, vol contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades en les activitats de recerca i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans.

Acord Consell de Govern

President President

Vicepresident Vicepresident

Vocals Vocals

Altres membres Altres membres