La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), constituïda per acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014, modificat per acords del Consell de Govern d'11 d'abril de 2018 i de 13 d'octubre de 2021, vol contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades en les activitats de recerca i les pràctiques acadèmiques relacionades amb els éssers humans.

Acord Consell de Govern

President President

Vicepresidents Vicepresidents

Vocals Vocals

Altres membres Altres membres