Visualització del contingut web

El 2021 en xifres

Nombre de sol·licituds rebudes: 61
 
Nombre de certificats emesos: 59
 
Durada mitjana del procés de revisió: 9,5 setmanes
 
Durada mitjana del nou procés de revisió abreujada: 6,2 setmanes

 

 

 

Avaluació

Anualment, la CIREP convida tots els investigadors principals que han sotmès projectes a revisió i tots els revisors externs que han col·laborat en la revisió ètica a completar una enquesta de satisfacció. Les taules següents mostren els valors mitjans obtinguts en cada pregunta (rang de respostes possibles: 1-5).

 

Resultats de l'enquesta als investigadors

 

Resultats de l'enquesta als avaluadors externs

 

Agraïments

La CIREP agraeix als següents investigadors de la UPF la seva col·laboració com a revisors externs dels projectes avaluats: Alessandro Tarozzi, Alexandre Coello de la Rosa, Andreas Kaltenbrunner, Andrew Williams, Camil Ungureanu, Carlos A. Scolari, Carmen López Ferrero, Daniel Cassany, Diana Zavala-Rojas, Esther Barreiro, Francesco Ronzano, Frederic Guerrero-Solé, Gemma Boleda, Gianmarco León-Ciliotta, Héctor Pifarré i Arolas, Horacio Saggion, Humberto Llavador, Jésica de Armas Adrián, John Palmer, Jordi Delclós Clanchet, Lela Mélon, Libertad González, Manel Jiménez Morales, Mar Carrió Llach, Mariona Ferrer-Fons, Mikhail Spektor, Mireia Julià Perez, Mireia Trenchs Parera, Mittzy Arciniega, Mónica Domínguez, Mònica Figueras, Mónika Jiménez, Montserrat Ribas Bisbal, Narcís Parés, Núria Almiron, Paola Crespo, Patricia Santos Rodriguez, Roberto Sánchez-Reina, Rosemarie Nagel, Salvador Soto Faraco, Sílvia Perpiñán i Teresa Segura Garcia. A més, agraïm la col·laboració d’altres investigadors externs que també han contribuït al procés de revisió: Caterina Calsamiglia (IPEG), Fulya Apaydin (IBEI), Miriam Bradley (IBEI) i Sergio Escalera Guerrero (UB).