Quan cal sol·licitar revisió ètica de projectes de recerca amb persones?

Quins projectes s’han de sotmetre a revisió de la CIREP?

La CIREP aconsella sol·licitar revisió ètica en els següents casos:

  • Quan es tracta d’un projecte amb finançament extern, especialment de fons europeus o estatals;
  • Quan es preveu publicar els resultats del projecte en revistes científiques que exigeixen certificat d’avaluació ètica;
  • Quan en l’execució del projecte es tracten dades personals, especialment si són de categoria especial.

La CIREP no revisa projectes retroactivament; per tant, cal sol·licitar la revisió ètica abans de l’inici del projecte. Podeu consultar el calendari de reunions i terminis aproximats de submissió de sol·licituds aquí.

Si es tracta d’un projecte en col·laboració amb altres institucions no coordinat per la UPF, la CIREP pot emetre un certificat d’exempció de revisió si els coordinadors del projecte ja han obtingut aprovació del comitè ètic de la seva institució i els investigadors de la UPF es comprometen a seguir el protocol establert.

 

Quins projectes no revisa la CIREP?

Per a projectes de recerca biomèdica, cal adreçar-se al CEIm. Per a projectes de recerca amb animals, cal posar-se en contacte amb el CEEA.

 

 

Com s’ha de sol·licitar la revisió ètica de projectes de recerca amb humans?

Les persones que vulguin sol·licitar la revisió ètica d’un projecte hauran de seguir els següents passos (per a projectes que utilitzen el BESLAB, consulteu el protocol aprovat):

 

Pas 1. Autoavaluació

L’investigador o investigadora principal del projecte ha d’emplenar una llista de control de temes ètics i de protecció de dades personals. Si es respon afirmativament a una o més preguntes, caldrà sotmetre el projecte a revisió. Per a fer-ho, s’haurà de preparar i enviar a la CIREP la següent documentació, a part de la llista de control.
 

Pas 2. Sol·licitud de revisió

2.1. Formulari de protocol

En el formulari de protocol cal descriure la metodologia, el perfil dels participants, els mètodes de reclutament, els criteris d’inclusió i exclusió, les estratègies de tractament de dades personals, etc.

2.2. Formulari de consentiment informat

El formulari de consentiment ha d’explicar de manera clara i entenedora en què consistirà la participació per tal que els participants potencials puguin prendre una decisió informada. La guia inclou text orientatiu i enumera tots els camps que cal incloure obligatòriament.

Consulteu les guies per omplir la documentació aquí.

 

Pas 3. Enviament de la sol·licitud

Cal enviar tota la documentació signada a [email protected]. Si el sol·licitant és un estudiant de doctorat, caldrà que el director o directora de tesi consti com a IP i signi la sol·licitud.

Cal tenir present que, abans d’admetre una sol·licitud a tràmit, en un termini de 24-48 hores la CIREP comprova que la documentació sigui completa i inclogui prou informació per a avaluar el projecte. En aquesta fase de comprovació, és probable que l’IP hagi de proporcionar més informació a la CIREP.

Podeu llegir com es gestionen les sol·licituds admeses a tràmit aquí.