Macarena Montes - Assistent de recerca

[email protected]

Macarena Montes Franceschini és advocada amb un doctorat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat investigadora visitant a l'Institut Max Planck de Dret Públic Comparat i Dret Internacional a Heidelberg i investigadora de drets al Brooks McCormick Jr. Animal Law & Policy Program a Harvard Law School, on començarà una beca visitant el 2023. També és membre de la junta del Centre d'Ètica Animal de la UPF, editora de la revista Law, Ethics and Philosophy (LEAP), membre del Comitè Editorial de la Revista Xilena de Dret Animal, tresorera del Great Ape Project – Espanya, i membre expert d'INTERcids. Ha escrit diversos articles sobre la personalitat animal no humana, els drets dels animals i la llei animal i un llibre titulat Animal Law in Chile.