Macarena Montes - Assistent de recerca

[email protected]

 

Macarena és llicenciada en Ciències Jurídiques i Socials de la Universitat de Xile, amb un Màster en Dret Animal i Societat i un Màster en Integració Europea de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, està realitzant la seva tesi doctoral a la Universitat Pompeu Fabra i és becària FI (formació de personal investigador novell). Ha escrit el llibre titulat Dret Animal a Xile i ha participat en volums col·lectius sobre Dret Animal i el concepte jurídic de persona. Els seus principals interessos acadèmics són el Dret Animal, l'estatut jurídic i la personalitat jurídica i moral dels animals no humans.