El Departament de Medicina i Ciències de la Vida investiga en l’àmbit de la biomedicina per tal de conèixer les bases moleculars i cel·lulars dels organismes en la salut i la malaltia. Les investigacions portades a terme al Departament comporten aproximacions molt diverses, des d’estudis in silico, in vitro o en organismes model (ratolins, rates, peixos zebra). L’ús de l’experimentació animal ha estat clau per investigar processos fisiològics complexos i temes on encara no existeixen models in vitro que puguin reproduir aquests processos biològics. Així, el Departament investiga el càncer, l’envelliment, l’addicció, l’Alzheimer o les malalties infeccioses en ratolins i en peixos zebra.  

El Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra està adherit a l’acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut des de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), amb la col·laboració de l’Associació Europea per a la Investigació Animal (EARA) i la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL). L’acord té com a objectius establir vies de comunicació entre la societat científica i la societat sobre quan, com i per què l’ús d’animals en la investigació, i conèixer els beneficis derivats d’aquestes investigacions. Aquest acord ha estat signat per més d’un centenar d’organitzacions científiques espanyoles.

L'acord espanyol es va inspirar en una iniciativa similar llançada al Regne Unit el 2014, i ha promogut diverses iniciatives semblants en altres països europeus.

L’experimentació amb animals portada a terme al Departament de Medicina i Ciències de la Vida segueix els protocols d’investigació avaluats i aprovats pel Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA) del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona - PRBB. El Comitè avalua la idoneïtat dels protocols en relació amb els objectius del projecte, la possibilitat de recórrer al menor nombre d’animals per arribar a les conclusions i evitar-ne el patiment. Els protocols acceptats per a l’experimentació amb animals al Departament segueixen la regla de les 3R (Reduction, Refinement and Replacement), establerta a la Llei legislativa de la Unió Europea (2010/63/UE).

En aquest sentit, estem compromesos a difondre a la societat l’experimentació amb animals feta al Departament, i per això col·laborem activament amb la resta de centres del PRBB (IMIM, CRG, EMLB) per fomentar aquest diàleg mitjançant diverses conferències i debats (PRBB Open Day, Cafè Científic, Facultat al Barri).

 

Article divulgatiu publicat a la SEBBM

https://revista.sebbm.es/articulo.php?id=748&url=la-importancia-de-la-experimentacion-animal-en-la-investigacion-biomedica

 

Articles divulgatius publicats a l’El·lipse

https://ellipse.prbb.org/ca/924/

https://ellipse.prbb.org/es/el-pez-cebra-una-ventana-transparente-hacia-nuestra-biologia/