La Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències de la Salut i de la Vida disposa d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). El seu disseny va ser certificat per l'AQU el 2011 i està basat en les directrius del programa AUDIT. 

Aquest sistema és l'instrument fonamental i la principal font d'informació per fer el seguiment, les acreditacions i la millora contínua de les titulacions. Des de la seva primera versió s'ha revisat i millorat i està concebut com un sistema viu en constant actualització.

 

 

 

Memòria de verificació

Indicadors de qualitat

Informes d’avaluació interna

Informes d’avaluació externa

Graus

 

 

Grau en Biologia Humana

 

 

Memòria de la titulació

Dades i indicadors

 

Evolució de les dades i indicadors


WINDDAT

EUC Dades

Informes de seguiment
09-10  10-11  11-12 
 12-13  15-16  16-17
17-18

Autoinformes d’acreditació
2014
2021

 

Informe d’autoavaluació de la interacció entre la recerca i la docència
2014

Informes d’avaluació externa (AQU)
Informe de verificació ANECA
2008

Certificats i segells d’acreditació

Grau en Medicina

Memòria de la titulació

Dades i indicadors

 

Evolució de les dades i indicadorsWINDDAT

Informes de seguiment
09-10  10-11  11-12
12-13  
15-16  16-17
17-18

Autoinformes d’acreditació
2015

 


 

Informes d’avaluació externa (AQU) 

Informe de verificació ANECA
2008

Certificats i segells d’acreditació

        

Màsters

Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut

Memòria de la titulació

Dades i indicadors

 

Evolució de les dades i indicadors

Distribució dels estudiants en funció de la titulació d'accés 

Dades inserció laboral

WINDDAT

Informes de seguiment
10-11  11-12  12-13  
15-16

Autoinformes d’acreditació
2014  2018

Informe d’autoavaluació de la interacció entre la recerca i la docència
2014

Informes d’avaluació externa (AQU)

Informe de verificació ANECA
2009 (abreujat) 2009

 

Certificats i segells d’acreditació

Indústria Farmacèutica i Biotecnològica

Memòria de la titulació

Dades i indicadors


Evolució de les dades i indicadors

Distribució dels estudiants en funció de la titulació d'accés

Dades inserció laboral

WINDDAT

Informes de seguiment
11-12  12-13  
15-16

 

Autoinforme d’acreditació
2018

Informes d’avaluació externa (AQU)

 

Laboratori d'Anàlisis Clíniques

Memòria de la titulació

Dades i indicadors

 

Evolució de les dades i indicadors

Distribució dels estudiants en funció de la titulació d'accés 

Dades inserció laboral
 

WINDDAT

Informes de seguiment
10-11  11-12  12-13  
15-16

Autoinformes d’acreditació
2014  
2018

Informe d’autoavaluació de la interacció entre la recerca i la docència
2014

Informes d’avaluació externa (AQU)

Informe de verificació ANECA
2009 (abreujat)
2009

Certificats i segells d’acreditació

Multidisciplinary Research in Experimental Sciences Memòria de la titulació 

Dades i indicadors 

 

Evolució de les dades i indicadors (No disponible)

 

Distribució dels estudiants en funció de la titulació d'accés 


WINDDAT(No disponible)

Informes de seguiment 

18-19

 

 

 

Informes d’avaluació externa (AQU) 

 

Recerca Biomèdica Memòria de la titulació

Dades i indicadors

 

Evolució de les dades i indicadors

Distribució dels estudiants en funció de la titulació d'accés 

Dades inserció laboral


WINDDAT

Informes de seguiment
11-12  12-13  
15-16

Autoinformes d’acreditació
2014  
2018

Informe d’autoavaluació de la interacció entre la recerca i la docència
2014

Informes d’avaluació externa

Informe de verificació ANECA
2009 (abreujat)
2009

Certificats i segells d’acreditació

Salut Pública

Memòria de la titulació

Dades i indicadors

 

Evolució de les dades i indicadors

Distribució dels estudiants en funció de la titulació d'accés 

Dades inserció laboral


WINDDAT

Informes de seguiment
10-11  11-12  12-13  
15-16

Autoinformes d’acreditació
2014  
2018

Informe d’autoavaluació de la interacció entre la recerca i la docència
2014

Informe d’autoavaluació de la Internacionalització
2014

Informes d’avaluació externa (AQU)

Informes ANECA
verificació
2009 2010

modificació
2010

Certificats i segells d’acreditació

Doctorat

Biomedicina

Memòria de la titulació

Dades i indicadors

 

EUC Dades

Informe de seguiment

 12-13, 13-14 i 14-15
 

Autoinforme d’acreditació
2018

 

Memòria anual

 

 

Informes d’avaluació externa (AQU)
 

Menció cap a l'excel·lència