Premi PRBB edició 2015 - PRBB

La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF organitza juntament amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) el Premi PRBB de recerca en ciències de la salut i de la vida per a estudiants de batxillerat.

Els centres de secundària decideixen els alumnes de batxillerat que es presentaran a concurs. En el procés de selecció es trien cinc finalistes, que hauran de presentar un pòster científic resumint la seva recerca i defensar-lo davant de jurat. 

 

Més informació i registre