A més de la implicació dels estudiants en el seu propi aprenentatge mitjançant metodologies docents actives, la FCSV sempre ha considerat que els alumnes poden col·laborar activament en la millora dels processos docents del projecte educatiu i, per tant, ha estimulat la seva participació.

Regularment, les autoritats educatives del Centre tenen reunions amb els representants dels estudiants, els delegats de curs, els membres de Junta o del Consell d'Estudiants. En aquestes reunions, els alumnes fan suggeriments de millora.

Els estudiants també participen habitualment en activitats d'informació dels nostres estudis per a futurs estudiants i programen activitats científiques i/o humanístiques d'interès a través de les seves associacions: