L'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants és un tema totalment prioritari de la FCSV, ja que sabem que el tipus d'avaluació dirigeix l'aprenentatge dels estudiants. Així, des dels seus inicis, el centre es va dotar d'un projecte col·lectiu que permet una avaluació fiable i vàlida amb la màxima informació per als estudiants.

Podeu trobar informació més detallada sobre el projecte d'avaluació del centre en els documents acceptats per l'ANECA dels plans d'estudis en Biologia Humana i en Medicina, i en un article més recent (Rev Educ Cienc Salud 2013; 10 (2): 127-132).