School of Molecular and Theoretical Biology - CRG UPF

La School of Molecular and Theoretical Biology, Inc. organitza, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Escola de Biologia Molecular i Teòrica (School of Molecular and Theoretical Biology, STMB), que rep el suport de la Fundació Zimin de Rússia. Entre els dies 2 i 17 d'agost, vuitanta estudiants provinents de diferents països i entorns desenvoluparan un projecte d'investigació en un dels catorze laboratoris que la Universitat i el CRG cedeixen per a l'ocasió.

Els joves començaran amb tres dies de descoberta en què coneixeran els diferents grups i laboratoris i després escolliran el projecte científic en el qual estan més interessats en participar-hi.

Tot i que la School of Molecular and Theoretical Biology és un curs d'estiu, els projectes científics continuen més enllà de l'estiu. Com els participants estan integrats totalment en els laboratoris d'investigació, els nois i noies seguiran implicats i en contacte amb el progrés de la seva investigació que va començar a l'estiu. Els testimonis dels participants en les edicions anteriors d'aquesta escola així com alguns treballs que s'han publicat en revistes científiques són exemples d'aquesta integració i una mostra de la motivació dels participants.

Les inscripcions ja estan tancades.

Més informació a la web oficial.