BOSCH LLONCH, FÉLIX

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
Indústria Farmacèutica

+34 933163555
[email protected]
Dr. Aiguader, 80 08003 Barcelona


Personal profile in our Scientific Output Portal (PPC)