Estudis

Estudiants

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

18

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

246

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

45

Facultat de Comunicació

69

Facultat de Dret

117

Facultat d'Humanitats

42

Facultat de Traducció i Interpretació

113

Escola Superior Politècnica

20

Màsters universitaris

33

Programa d'Estudis per a Estrangers

1.217

Escola d'Estiu Internacional 

114

Total

2.034