Procedència Volums de monografies
Compra 4.578 (41%)
Donació 2.914 (26%)
Cessió 3.637 (33%)
Total 11.129 (100%)