Localització Volums
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 374.000
Biblioteca/CRAI del Poblenou 94.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 18.000
Fons en magatzems propis 42.000
GEPA (magatzem cooperatiu del CSUC) 56.000
Total 584.000