Localització Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils
Biblioteca/CRAI de la Ciutadella 25.500
Biblioteca/CRAI del Poblenou  12.000
Biblioteca del Campus Universitari Mar 17.500
Total 55.000