Tipologia de documents Nombre de documents prestats
Còpies de publicacions en sèrie 948
Documents originals 567
Total 1.515