Tipologia de documents Nombre de documents sol·licitats
Còpies de publicacions en sèrie 3.457
Documents originals 908
Total 4.365