Modalitat de l'atenció Nombre d'usuaris atesos
Atenció presencial 41.755
Atenció telefònica 14.393
Atenció electrònica 13.217
Total 69.365