Ajuts concedits 2012 2013 2014 2015 2016

Postdoctorals

         
Programa Ramón y Cajal

-

3

3

2

13

Programa Juan de la Cierva (1)

-

10

6

10

11

Programa ICREA

5

3

3

2

-
Programa ICREA Acadèmia

2

2

6

11

-
Programa Beatriu de Pinós 3 1 10 11 -
Predoctorals          

FI

21 20 17 19 19
FPI 18 - 20 18 24
FPU 13 - 14 - 9
PFIS 1 1 2 1 -
Beques La Caixa - 5 3 1 2

1 El programa Juan de la Cierva va ser substituït per diversos programes d'ajuts per a la contractació postdoctoral