Amb dotació
Imports Atorgats
Unitat Acadèmica A B C Total % A B Total %

 Departament d'Economia i Empresa

 3

 0

 0

 3

 13.64

 11400

 0

 11400

 12.90

 Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

 3

 0

 0

 3

 13.64

 9000

 0

 9000

 10.18

 Departament de Comunicació

 3

 0

 0

 3

 13.64

 11800

 0

 11800

 13.35

 Departament de Tecnologies de la Informació i Comucacions

 4

 0

 0

 4

 18.18

 17000

 0

 17000

 19.23

 Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 1

 0

 0

 1

 4.55

 3000

 0

 3000

 3.39

 Escola Superior Politècnica

 0

 1

 0

 1

 4.55

 0

 8000

 8000

 9.05

 Facultat de la Comunicació

 0

 1

 0

 1

 4.55

 0

 2200

 2200

 2.49

 Facultat d'Humanitats

 0

 1

 0

 1

 4.55

 0

 5000

 5000

 5.66

 Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

 1

 1

 0

 2

 9.09

 2000

 5000

 7000

 7.92

 Facultat de Dret

 1

 1

 0

 2

 9.09

 2000

 4000

 6000

 6.79

 Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica

 1

 0

 0

 1

 4.55

 8000

 0

 8000

 9.05

 Total projectes atorgats / imports

 17

 5

 0

 22

 100.03

 64200

 24200

 88400

 100.01