Anglès Total participants
Entitats del Grup UPF i externes
Tecnocampus Mataró Maresme: formació del PAS (anglès) 15
Universitat Jaume I: Formació del PDI (EMI, anglès) 15
Universitat de València: Formació del PDI (EMI, anglès) 30
Subtotal 60
Programa de formació de professorat d'idiomes
Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera 37
Subtotal 37
TOTAL:   97