Català Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 148
Cursos Càtedra Pompeu Fabra 148
Cursos no presencials, Parla.cat 20
Curs de preparació del diploma de nivell de Suficiència (C1 MECR, 30 hores) 12
Subtotal 328
Oferta específica Idiomes UPF
Curs de preparació del diploma de nivell Superior (C2 MECR, 100 hores) 35
Curs de nivell inicial per a alumnes dels postgraus UPF-BSM 44
Subtotal 79
Total 407