Departaments Concedides Denegades Sol·licitades
Economia i Empresa 2 0 2
Dret 2 6 8
Comunicació 2 7 9
Traducció i Ciències del Llenguatge 1 3 4
Humanitats 1 6 7
Ciències Experimentals i de la Salut 1 2 3
Ciències Polítiques i Socials 1 1 2
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 1 2 3
Total 11 27 38