Cursos Estrangers Locals Total
2012-2013 506 544 1.050
2013-2014 591 565 1.156
2014-2015 585 596 1.181
2015-2016 566 573 1.139
2016-2017 537 580 1.117

*Aquestes dades inclouen els estudiants matriculats en el curs i en tutoria de tesi.