Àrees de coneixement Accions Participants Hores programades Valoració mitjana de satisfacció*
Anàlisi de dades i avaluació 3 7 23 -
Assessorament 1 1 8 -
Avaluació tècnica 1 2 14 -
Comunicació interpersonal efectiva 8 58 54,5 5,06
Coneixement i compromís amb el servei públic i la UPF 1 1 20 -
Direcció de l'equip 2 8 50 5,00
Docència 18 24 287

-

Econòmic 2 11 54 4,20
Flexibilitat i gestió del canvi 8 85 82,5 4,36
Formació d'usuaris, col·legues i col·laboradors 6 50

43,5

5,10

Gestió documental

15

46

233

5,00

Gestió emocional

19 

242

232

5,32

Infraestructures i recursos materials

9

39

92,5

5,00

Innovació i creativitat 9 47 75,5 5,80
Jurídic 38

265

708

4,44

Lideratge i influència

18

38

87

-

Llengua anglesa

42

275

2.011

5,06

Llengua catalana

4

54

25

-

Organització del treball i del temps

19

66

87

4,68

Persones i organització

9

10

61,5

-

Promoció, comunicació i informació

25

284

169

4,74

Realització, execució de tasques i procediments 2 2 160 -
Recerca i transferència del coneixement

20 

58

587

4,40

Responsabilitat social

18

 46

133,5

6,00

Seguretat i salut laboral

108

806

232,5

-

Supervisió de tasques, seguiment i control de resultats 1 2 300 -
Suport a la direcció i als òrgans de govern

2

2

24

Tecnologia de la informació i la comunicació

62

575

579

4,63

Treball en equip i cooperació

11

173

88

4,37

Total 481 3.278 6.522 4,88

Notes:

- Les àrees de coneixement corresponen al diccionari de competències de la UPF i als àmbits funcionals.

- Dades referents al període 01/01/2016 - 31/07/2017.

 * Valoració mitjana de satisfacció sobre 6. Les caselles sense dades són les que inclouen només accions externes, i no tenim dades de valoració.