Selecció i orientació dels estudiants i inserció laboral

La selecció i l'admissió dels nous estudiants a l'experiència pilot ha estat la corresponent a la llicenciatura en Biologia, regulada per la Generalitat de Catalunya i per la normativa de la UPF (http://www.upf.edu/biomed/llicenciatura/normativa.html).

Pel que fa a l'orientació dels estudiants, la FCSV de la UPF sempre ha estat molt curosa a l'hora d'informar tant els seus possibles futurs estudiants com els ja matriculats en els seus estudis. Així:

a) S'han fet regularment nombroses jornades de portes obertes, en què s'ha informat els estudiants de les característiques dels estudis de Biologia i de la prova pilot en particular (www.upf.edu/serveis/informació/benvinguts.html i introducció a la universitat). En aquestes jornades, sempre s'ha distribuït entre els assistents l'opuscle oficial de la UPF referent als estudis de Biologia (Jo, la Pompeu. Estudis de primer i segon cicle 2007-2008. Estudis de Biologia, pàg. 46-47), en què s'ha explicitat l'experiència pilot en un apartat propi.

b) Les dues setmanes anteriors a l'inici de cada curs acadèmic, el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU), amb la col·laboració d'alumnes veterans i del Deganat, organitza el programa Benvinguts a la UPF per tal de posar a l'abast dels nous estudiants la informació bàsica necessària per facilitar-los la seva integració a l'àmbit universitari. Per a més informació: http://upf.edu/sacu/serveis/estudi/benvinguts.html

c) Els estudiants matriculats sempre han rebut una informació exhaustiva sobre l'experiència pilot i sobre el projecte educatiu del centre des del primer dia. Això és possible perquè els estudiants de primer han iniciat els seus estudis amb una assignatura de lliure configuració denominada Introducció a la Biologia, en què s'ha donat la informació de manera exhaustiva dins d'un projecte docent concret. Es pot consultar tant el programa de l'assignatura com la presentació en PowerPoint en què s'especifiquen les innovacions de l'experiència pilot.

d) Els estudis, de la mateixa manera que la llicenciatura en Biologia, van ser dissenyats considerant les necessitats socials, i estan directament relacionats amb la futura inserció professional dels estudiants. Els estudis de Biologia Humana estan elaborats especialment per desenvolupar activitat professional en tres grans camps: la indústria farmacèutica i biotecnològica, els laboratoris clínics -on la xarxa pública de salut ocupa un lloc destacat- i la recerca biomèdica.

L'Oficina d'Inserció Laboral (OIL) de la UPF ofereix una sèrie d'activitats i serveis adreçats als estudiants dels últims cursos i als antics alumnes de la UPF per tal d'afavorir el lligam entre l'etapa de formació acadèmica dels estudiants amb la vida professional. Trobareu més informació a: http://www.upf.edu/oil/serveis/

Tant en les jornades de portes obertes com en l'assignatura Introducció a la Biologia s'ha emfasitzat el tema de la inserció laboral.

e) Els estudiants tenen a la seva disposició els recursos generals de la UPF sobre els mecanismes de transferència i reconeixement de crèdits  (http://www.upf.edu/biomed/llicenciatura/normativa.html) i sobre els mecanismes per facilitar una bona inserció acadèmica (http://www.upf.edu/bibtic/pie/).