Xarxa sense fils

 


 

Si ets membre de la UPF
Si no ets membre de la UPF
Accés a la xarxa sense fils
quan ets a la UPF
Accés a la xarxa sense fils
quan ets de visita a d'altres institucions
Accés a la xarxa sense fils quan ets de visita a la UPF


 

Introducció

Accés a Eduroam des de la UPF

Àrees il·luminades

Abast del servei i suport als usuaris

Abast del suport ofert pel Servei d'Informàtica de la UPF

Suport a congressos que es duen a terme a la UPF

Accés a la xarxa sense fils d'institucions adherides a Eduroam

Espanya

Resta del món

Reglamentació

Normes d'ús

Llicències i emissions radioelèctriques

 

Introducció

El servei d'accés sense fils de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) permet als usuaris de la comunitat universitària l'accés als recursos que ofereix la xarxa informàtica fent servir la tecnologia WiFi, un servei basat en la mobilitat, la velocitat i la flexibilitat d'accés.

L'abast del servei va més enllà del propi campus de la UPF. La Universitat Pompeu Fabra participa en el projecte de mobilitat Eduroam, amb l'objectiu de facilitar l'accés telemàtic tant als membres d'institucions acadèmiques i de recerca quan visiten la nostra universitat com als membres de la nostra universitat quan visiten altres institucions.

 

 és un projecte impulsat pel Grup de mobilitat TF-Mobility de TERENA i el projecte JRA5 de Géant2.

Eduroam estableix un espai comú de mobilitat entre les institucions adherides:

  • Els membres de les institucions adherides al projecte Eduroam poden connectar-se a Internet mitjançant la xarxa sense fils de la UPF quant visiten la nostra universitat.

  • Els membres de la comunitat universitària de la UPF que visitin altres institucions adherides a Eduroam poden connectar-se a Internet utilitzant la xarxa sense fils de la institució visitada.

Accés a la xarxa sense fils des de la UPF

La xarxa sense fils de la Universitat proporciona dos mètodes d'accés. Cada mètode s'identifica per un identificador publicat mitjançant la infraestructura sense fils, o SSID (Service Set IDentifier)

  • SSID eduroam . És l'accés recomanat per a la comunitat acadèmica. Precisa disposar d'identificador a Campus Global. La seva utilització presenta avantatges de facilitat d'accés i una major seguretat. A més, permet l'accés WiFi des d'altres institucions adherides a eduroam.

  • SSID event@upf . És un accés Internet de 'cortesia' per a visitants i congressistes que visiten la nostra universitat de manera temporal, no tenen usuari de Campus Global i per tant no es poden connectar mitjançant eduroam. Per motius de seguretat l'accés està limitat als serveis http/https en els ports habituals (80 i 443) i per permetre al vistant accedir a la seva institució mitjançant VPN. Al Campus Universitari Mar aquesta xarxa es publica amb el SSID event@cum

 

L'accés a eduroam sempre es realitza utilitzant les mateixes credencials proveïdes per la institució origen. En el cas de la UPF s'utilitzen les credencials d'accés a Campus Global afegint @upf.edu en el codi d'usuari (per exemple u1234@upf.edu / contrasenya ).

L'accés a event@upf es realitza mitjançant una contrasenya proporcionada pel Servei d'Informàtica

 

El següent quadre-resum mostra les principals característiques de cada mètode d'accés:

SSID
Protocol
Autenticació de Xarxa
Xifratge
Ports oberts
eduroam

802.11bg

802.11a

802.11n

802.11ac

802.1X

EAP-TTLS

WPA2 Empresa - AES

Informació sobre els serveis disponibles en funció del SSID
event@upf

802.11bg

802.11a

PSK

La contrasenya es canvia el primer dilluns de cada mes

WPA2 Personal - AES

Informació sobre els serveis disponibles en funció del SSID 

Àrees il·luminades

Atès el mitjà físic que utilitza la xarxa sense fils (ones electromagnètiques) i l'arquitectura dels edificis de la UPF es fa difícil definir el detall dels espais que gaudeixen de xarxa sense fils. A més, diferents tipus de dispositius de connexió o de model d'aparell poden presentar diferents comportaments en espais amb cobertura limitada.

A continuació es mostren enllaços als plànols dels edificis amb la ubicació aproximada dels punts d'accés a la xarxa sense fils. En cas de problemes de connexió podeu consultar aquesta informació per intentar trobar una millor ubicació des d'on accedir al servei, si és necessari ampliar les àrees il·luminades siusplau poseu-vos en contacte amb el Servei d'Informàtica del vostre campus.

 

  Plànols ssid event@upf

ssid eduroam

Campus de la Ciutadella JaumeI

OK

OK
Roger de Llúria OK OK
Àgora OK OK
Dipòsit de les Aigües OK OK
Mercè Rodoreda 23
OK OK
Mercè Rodoreda 24 OK OK
Fundació Pasqual Maragall OK OK
Annex Ramon Turró OK OK
Born OK OK
Campus Universitari Mar Aiguader, 80

OK 

event@cum

OK

PRBB. Accés sense fils proveït pel Consorci PRBB

KO OK
Campus de la Comunicació - Poblenou
La Nau OK OK
La Fàbrica
OK OK

Roc Boronat

OK OK
Tallers OK OK

Tànger

OK OK
Mercè Mercè OK OK
Balmes

Accés sense fils proveït pel Institut d'Educació Contínua

KO

OK 

El dibuix de la cobertura és orientatiu ja que es pot veure afectada per parets i altres elements opacs a les ones electromagnètiques.
El senyal pot traspassar d'una planta a una altra, fet que tampoc es veu representat en els plànols.

El color de les antenes no és significatiu.


Mapa de localitzacions de eduroam.es

 

Abast del servei i suport als usuaris

 

El següent quadre resumeix l'abast del servei en funció de la tipologia d'usuari.

Usuari
Accés des de la UPF
Com obtenir les credencials d'accés?
Accés des de institucions adherides a Eduroam ?
Suport informàtic
ssid eduroam
ssid event@upf
PDI de la UPF

OK

KO

Credencials de Campus Global
uXXXX@upf.edu

OK

PAS de la UPF

OK

KO

Credencials de Campus Global uXXXX@upf.edu 

OK

Estudiant d'estudi oficial de la UPF

OK

KO

Credencials de Campus Global uXXXX@upf.edu 

OK

Visitants

KO

OK

KO

Participants en congressos que es duen a terme a la UPF

KO

OK

Congrés

KO

Membre d'altres insititucions amb qui la UPF té un conveni que inclou l'ús del servei

KO

OK

En funció del conveni

KO

Membres d'altres institucions adherides a Eduroam que visiten la UPF

OK

KO

Institució origen

-

Suport informàtic de la institució origen

www.eduroam.es

 

Abast del suport ofert pel Servei d'Informàtica de la UPF

El Servei d'Informàtica de la UPF proporciona suport complert als ordinadors propietat de la Universitat.

En el cas dels ordinadors que no son propietat de la Universitat, el Servei d'Informàtica proporciona un primer nivell de suport a determinats usuaris (veure quadre anterior). Aquest suport s'oferirà des dels despatxos de les Unitats d'Informàtica de cada edifici. Aquest suport en cap cas implicarà la instal·lació de cap tipus de programari. Els tècnics d'aquestes Unitats verificaran que les dades i paràmetres de les connexions definides en els ordinadors portàtils són les adequades per connectar-se a la xarxa.

 

Existeix la possibilitat que persones que no pertanyen a la universitat, però que ens visiten degut a l'activitat de docència i/o de recerca de la UPF, puguin gaudir del servei d'accés sense fils. El personal docent i investigador de la UPF que estigui interessat en que un visitant d'aquestes característiques accedeixi al servei sense fils s'ha de posar en contacte amb el Servei d'Informàtica del seu campus.

 

Suport a congressos que es duen a terme a la UPF

La xarxa sense fils està preparada per facilitar accés a aquelles persones que visiten la UPF en motiu d'un congrés o esdeveniment similar i no pertanyen a una institució adherida a Eduroam. Per més informació al respecte les persones que organitzen l'esdeveniment s'han de posar en contacte amb la Unitat d'Informàtica del seu edifici.

Aquest accés està restringit a congressos i esdeveniments similars que suposen la presència a la UPF d'un nombre elevat de visitants durant un periode curt de temps.

 

Accés a la xarxa sense fils d'institucions adherides a Eduroam

Espanya

El projecte Eduroam té una forta presència a Espanya, en cas d'haver de visitar alguna universitat o centre de recerca és molt probable que existeixi la possibilitat de connectar-se a la seva xarxa sense fils utilitzant el mètode d'accés eduroam.

A la pàgina eduroam.es es pot consultar el llistat de institucions espanyoles adherides al projecte, així com el mètode d'accés i els enllaços a les pàgines informatives del servei de cada institució.

El fet d'estar fora la UPF no suposa cap configuració addicional. El fet que totes les institucions espanyoles utilitzin exactament la mateixa configuració permet que el procediment de connexió sigui el mateix tant si s'està a la UPF com a qualsevol institució espanyola adherida al projecte.

En cas de problemes de connexió els procediments de Eduroam especifiquen que l'usuari primer ha de posar-se en contacte amb la seva institució origen.

Resta del món

El projecte Eduroam té una presència creixent  per tot el món. En cas d'haver de viatjar per aquestes zones us aconsellem consulteu la disponibilitat del servei en les institucions o ciutats visitades. Mapa de disponibilitat d'eduroam.

Cal també tenir en compte que mentres a Espanya s'ha conseguit estandaritzar un mateix SSID, sistema d'autenticació i algorisme de xifratge, a altres països no ha estat així. Degut a aquest fet és possible que sigui necessària una reconfiguració del ordinador per tal d'adaptar-lo a la configuració específica utilitzada per l'accés Eduroam a la institució visitada.

 

Reglamentació

La Universitat Pompeu Fabra assumeix la política d'ús Eduroam pel fet de participar en el projecte

La utilització del servei d'accés sense fils de la Universitat Pompeu Fabra està regulat per les Normes d'ús del servei d'accés a la xarxa sense fils de la UPF aprovades pel Consell de Govern (3 octubre 2007).

 

 

Llicències i emissions radioelèctriques

El disseny i la implementació de la xarxa sense fils de la UPF ha tingut en compte en tot moment l'adequació de la instal·lació a la normativa radioelèctrica vigent. Tota la informació al respecte està recollida en el document de normativa i llicències .

L'equipament utilitzat a la xarxa sense fils de la UPF compleix les següents especificacions .

La UPF, mitjançant la Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, encarrega periòdicament informes de medicions de camps electromagnètics als campus de la Universitat:

Per més informació podeu consultar la web de l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals