Accés a Eduroam si no ets membre de la UPF

Xarxa sense fils 'eduroam'

Els membres de les institucions adherides al projecte Eduroam poden connectar-se a Internet mitjançant la xarxa sense fils de la UPF quant visiten la nostra universitat.

L'accés al servei sempre es realitza utilitzant les mateixes credencials proveïdes per la institució origen. Els visitants que vulguin utilitzar Eduroam han de portar els seus aparells (portàtils, etc.) correctament configurats des de la seva institució d'origen. Així mateix, en cas que experimentin problemes quan es volen connectar des de la UPF en règim d'itinerància, cal que es dirigeixin a la seva institució d'origen.

 

Xarxa sense fils 'event@upf'

La Universitat Pompeu Fabra proporcina un accés Internet de cortesia per a visitants i congressistes que visiten la nostra universitat de manera temporal. Per motius de seguretat l'accés està limitat als serveis http/https en els ports habituals (80 i 443) i per permetre al vistant accedir a la seva institució mitjançant VPN.

La contrasenya d'aquesta xarxa es canvia el primer dilluns de cada més. Per conèixer la contrasenya vigent adreceu-vos al Servei d'Informàtica del vostre campus.

 

Reglamentació

La Universitat Pompeu Fabra assumeix la política d'ús Eduroam pel fet de participar en el projecte

La utilització del servei d'accés sense fils de la Universitat Pompeu Fabra està regulat per les Normes d'ús del servei d'accés a la xarxa sense fils de la UPF aprovades  pel Consell de Govern (3 octubre 2007).