Préstec d'ordinadors portàtils

Go to translation by UPF staff

La Biblioteca i el Servei d'Informàtica us ofereixen el servei de préstec d'ordinadors portàtils dins del campus de la Universitat per al treball individual o col·lectiu, amb  connexió als recursos d'informació electrònics.

 

 

 

Qui pot utilitzar el servei de préstec d'ordinadors portàtils

  • Els estudiants d'ensenyaments oficials de grau i de postgrau que imparteix la UPF en els seus centres integrats.

  • Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.
  • Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI.

Ir al inicio de la página

Com donar-se d'alta del servei

Per donar-vos d'alta heu d'accedir a la pàgina del servei de préstec de portàtils, clicar a Connecta i, una vegada identificat, omplir el formulari electrònic d'inscripció en el servei, acceptant les normes i condicions d'ús.

La inscripció en el servei de préstec d'ordinadors portàtils té vigència fins al final de cada curs acadèmic. A l'inici de cada curs haureu de tornar a omplir el formulari, si voleu continuar utilitzant aquest servei.

Quan us doneu d'alta podeu triar el sistema d'enviament d'avisos del servei (correu electrònic institucional o SMS). Una vegada donats d'alta també podeu modificar el sistema d'enviament triat prèviament, accedint a la pàgina del servei de préstec de portàtils i identificant-vos.

Ir al inicio de la página

On demanar l'ordinador portàtil i com saber si n'hi ha de disponibles

Adreceu-vos al taulell de préstec de qualsevol de les seus de la Biblioteca/CRAI. Per fer el préstec heu de presentar el carnet de la UPF o un altre document identificatiu.

Per saber en tot moment quants ordinadors portàtils hi ha disponibles, i en quines seus, consulteu-ho a la pàgina del servei de préstec de portàtils.

La devolució de l'ordinador portàtil, l'heu de fer sempre en la mateixa seu on heu fet el préstec.

Ir al inicio de la página

Horari

Aquest servei s'ofereix a totes les seus des de l'horari d'obertura i fins a les 20.30 hores (19.30, de dilluns a divendres no festius, en èpoques de Nadal i estiu).

Ir al inicio de la página

Quant de temps dura el préstec

El préstec té una durada màxima de 4 hores.

Si teniu un portàtil en préstec, podeu consultar el termini del préstec des de la pàgina del servei de préstec de portàtils.

Es pot renovar si no hi ha usuaris en llista d'espera. Per renovar-lo:

  • adreceu-vos al taulell
  • o bé directament des del mateix portàtil (des de 15 minuts abans que finalitzi el préstec, i si no hi ha llista d'espera en la seu del portàtil), mitjançant la icona que hi ha en l'escriptori i que porta a la pàgina del servei de préstec de portàtils 

Ir al inicio de la página

On es pot fer servir

L'ordinador portàtil no pot sortir de les instal·lacions del campus de la Universitat.

Ir al inicio de la página

Es poden fer reserves?

No es poden fer reserves dels ordinadors portàtils per a un dia i una hora concrets.

Si voleu fer un préstec i no n'hi ha cap de disponible, podeu posar-vos en llista d'espera:

Quan hi hagi un ordinador portàtil disponible us avisarem mitjançant un SMS o amb un missatge al vostre correu institucional (segons hagueu triat en el moment de donar-vos d'alta) i disposareu de 15 minuts per passar a recollir-lo. Cal tenir present, però, que la correcta i puntual recepció dels SMS i dels correus electrònics depèn de diversos factors tècnics aliens a la Biblioteca.

Anar al començament de la pàgina

 

Quan i com es pot renovar el préstec dels portàtils

Si teniu un portàtil en préstec el podreu renovar quan no hi hagi llista d'espera. Per renovar-lo:

  • podeu fer-ho des del mateix portàtil, des de 15 minuts abans que finalitzi el préstec, i mentre no hagi finalitzat, mitjançant la icona que hi ha en l'escriptori i que porta a la pàgina del servei de préstec de portàtils
  • o bé adreceu-vos al taulell, portant el portàtil 
Anar al començament de la pàgina

Quin programari inclou el portàtil

Els ordinadors portàtils tenen arrencada dual, la qual cosa permet treballar amb dos sistemes operatius:

Fletxeta Microsoft Windows 7
Fletxeta Linux Ubuntu (només a la Biblioteca/CRAI del Poblenou i a la Biblioteca del Campus Universitari Mar)

El programari inclòs és: 

Fletxeta Programari bàsic

Fletxeta Microsoft Office 
Fletxeta LibreOffice
Fletxeta PDF Creator
Fletxeta Antivirus Trend Micro
Fletxeta Mozilla Firefox
Fletxeta Adobe Reader 
Fletxeta 7 Zip 
Fletxeta FTP FileZilla 

Fletxeta Programari específic

Campus Ciutadella
     Fletxeta EViews 
     Fletxeta Matlab
     Fletxeta R 
     Fletxeta SPSS
     Fletxeta Stata
Campus Poblenou
     Fletxeta SPSS

Fletxeta Accés a la xarxa WiFi

Fletxeta Navegadors d'internet
Fletxeta Impressores/fotocopiadores Ricoh

Anar al començament de la pàgina

Com guardar informació

Teniu diversos mitjans per guardar la informació que elaboreu mentre feu ús del portàtil:

Fletxeta En els vostres propis dispositius d'emmagatzemament extern (USB o Firewire), o utilitzant el programari de gravació per a CD i DVD
Fletxeta Pujant els vostres fitxers a Google Drive

 

Anar al començament de la pàgina

Què passa si...

Fletxeta Es retorna l'ordinador amb retard o no es retorna
Fletxeta Es fan canvis en la configuració del programari
Fletxeta Es retorna l'ordinador amb desperfectes
Fletxeta Es treu de les instal·lacions del campus de la universitat 

Sou responsables del portàtil mentre el tingueu en préstec i teniu el deure de retornar-lo quan finalitzi el període de préstec. Hi ha penalitzacions per retard, mal ús, pèrdua o no devolució del portàtil.

Incompliment Penalització

Retornar l'ordinador portàtil amb retard

Suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils de 7 dies per cada hora o fracció de retard. Inclou el retard nocturn i el produït en dissabtes i festius.

Treure l'aparell de les instal·lacions del campus de la Universitat Suspensió del servei de préstec de portàtils durant 3 mesos

Fer canvis en la configuració del programari

Suspensió del servei de préstec de portàtils durant 7 dies

Ocasionar avaries o desperfectes en l'ordinador portàtil per un mal ús Assumir el 50% del cost de la reparació o el 100% de la reposició de l'aparell quan sigui irreparable, en el termini de dos mesos a partir de la reparació, i suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils fins a la realització del pagament.
No retornar l'ordinador portàtil Assumir el 100% del cost de reposició del portàtil no retornat, en el termini de dos mesos a partir de la data del préstec, i suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils fins a la realització del pagament.

Anar al començament de la pàginaTot el que podeu fer des de la pàgina del servei de préstec de portàtils

Des de https://fluvia.upf.edu/prestec_portatils/portatils.php podeu:

 

Anar al començament de la pàgina