Redacció integrada

La Redacció Integrada està formada pel següents espais i equipaments:

 1. Plató d'informatius
 2. Control del plató d'informatius
 3. News TV
 4. News ràdio
 5. News premsa

 

1. Plató d'informatius

Aquest plató té una superfície aproximada de 46.76m2  i té com a objectiu fer possible pràctiques relacionades amb il·luminació, captació de so, creació dels diferents tipus de plànols i utilització de diferents decorats.

L'equipament que hi podem trobar instal·lat és el següent:

 • Focus de llum tipus freda
 • Focus de llum tipus quars
 • Control il·luminació regulada
 • Graella de llums fixa
 • Intercom sense fils
 • Microfonia sense fils
 • Megafonia
 • Càmeres format ENG configuració estudi amb triax

 

 plato informatius


2. Control del plató d'informatius

Aquest espai té una superfície aproximada de 28.28m2 i té com a objectiu l'enregistrament del vídeo i so de les diferents càmeres i micròfons instal·lats al plató d'informatius. També es possible realitzar la incrustació de les titulacions, vídeos i fer el seguiment de l'escaleta d'emissió.

L'equipament que hi podem trobar instal·lat és el següent:

 • Croma
 • Multipantalles  de 52" per monitoritzar les diferents senyals generades
 • Taula de so digital
 • Control direccionalment Matriu (SDI)
 • Intercom
 • Control càmeres (RCP)
 • Titulació doble canal
 • Telepromter
 • Airspeeds
 • Command
 • iNEWS
 • KVM
 • Mixer vídeo 2 ME 

 

 control plato informatius


3. News TV

Aquest espai té una superfície aproximada de 59.49m2 i té com a objectiu fer possible les pràctiques relacionades amb la ingesta de vídeo, so, locució i posterior edició de les imatges. També es pot emplenar la escaleta d'emissió i enviar els textos al telepromter.

L'equipament i el programari que hi podem trobar instal·lat és el següent:

 • 28 punts d'edició de vídeo i voice obert
 • Programari d'edició AVID iNews INSTINCT
 • Programari d'ingesta AVID NEWSCUTTER 
 • 6 ingestes format digital P2 

 

 redaccio integrada news tv


4. News ràdio

Aquest espai té una superfície aproximada de 55.88m2 i  té com a objectiu fer possible les pràctiques relacionades amb és la ingesta de so, locució i posterior edició dels àudios. També es pot emplenar la escaleta d'emissió per esser enviada al control de ràdio.

L'equipament i el programari que hi podem trobar instal·lat és el següent:

 • 28 punts d'edició de so i voice obert
 • Programari d'edició DALET amb 28 ingestes

 

 redaccio integrada radio

 

 • 2 controls de radio aproximadament de 11.30m2 amb:
  • Programari DALET
  • Taula de so AEQ
  • 2 locutoris de radio aproximadament de 10.96m2 amb 5 micròfons de sobre taula i 5 auriculars
 locutori radio  control_radio

5. News premsa

Aquest espai té una superfície aproximada de 51.63m2 i té com a objectiu fer possible les pràctiques relacionades de maquetació dels continguts informatius en format paper.

L'equipament i el programari que hi podem trobar instal·lat és el següent:

 • 28 punts de treball
 • Programari Adobe Creative Suite

 

 redaccio integrada premsa