Condicions d'˙s dels recursos electr˛nics

La Biblioteca de la UPF contracta recursos d'informació electrònics únicament amb finalitats acadèmiques, per tant, no es permet el seu ús amb finalitats lucratives ni per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la Universitat.

Les llicències de contractació d'aquests recursos només permeten l'accés als membres de la comunitat universitària de la UPF: estudiants de grau i de postgrau, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. Qualsevol altra persona que vulgui consultar els recursos electrònics cal que s'adreci al taulell d'informació bibliogràfica de qualsevol de les seus de la Biblioteca.

D'altra banda, recordeu que cal fer un ús d'aquests recursos respectuós amb els drets de propietat intel·lectual (consulteu la norma reguladora). És a dir, un ús que no vulneri la seva explotació normal i que no produeixi un perjudici en els interessos legítims dels titulars d'aquests drets. Així, per exemple, no es permet la reproducció íntegra dels recursos electrònics, ni de parts substancials dels mateixos, i en cas de citació de materials extrets d'aquests recursos s'indicarà la font i l'autoria.

A continuació trobareu, a més, una taula on es recull informació més concreta sobre l’ús de recursos electrònics específics (bases de dades, portals de revistes electròniques, etc.) subscrits per la Biblioteca o el CBUC i que han requerit la signatura d’una llicència d’ús. Els recursos estan ordenats alfabèticament per títol i la taula segueix el model següent:

NOM DEL RECURS
 • Ús per a material docent: Un NO en aquest apartat significa exclusivament que no es poden reproduir íntegrament documents del recurs per a utilitzar-los com a material docent (per exemple, penjar un article de revista a la intranet docent) sense demanar-los permís. Ara bé, sí es podrien fer enllaços a documents concrets des dels materials docents o reproduir-hi fragments, d’acord amb el dret de cita.
  Vegeu també: Els Drets d'autor i els materials docents.
 • Préstec interbibliotecari:  Indica si altres biblioteques poden sol·licitar còpies de documents del recurs. A vegades cal acomplir condicions concretes.
 • Accés usuaris externs / autoritzats: L’accés als recursos pot estar restringit a la comunitat universitària de la UPF. L’accés dels usuaris externs o autoritzats en cas d’estar permès només pot realitzar-se des de les instal·lacions de la Biblioteca.
 • Gravar i imprimir: Només hem afegit aquest apartat quan existeix alguna restricció específica referent a la possibilitat d’imprimir i/o gravar.
 • Usuaris simultanis: Es refereix al número d’usuaris que poden fer ús del recurs al mateix temps. No sempre està previst.

Si necessiteu cap aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

(Feu Control + F per tal de buscar els recursos per paraula clau)  

AACR JOURNALS: AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques no comercials del mateix país


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF


 • Gravar i imprimir: Sí, però mai números de revista sencers



AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES (ACN)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF

  Text de la llicència

ALPSP: LEARNED JOURNALS COLLECTION
 • Ús per a material docent: Sí, sempre i quan no se’n faci un ús comercial i s’esborrin els documents reproduïts un cop ja no siguin utilitzats en la docència


 • Préstec interbibliotecari: Sí, només a biblioteques dins del mateix país i només amb finalitats de recerca, estudi personal i mai per a ús comercial


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

AMA MANUAL OF STYLE
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 3

AMADEUS (ANALYSE MAJOR DATABASES FROM EUROPEAN SOURCES)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No 


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només per a biblioteques d'institucions no comercials (una mateixa institució no pot demanar més de 5 còpies a l'any del mateix document) i a l'usuari final només li pot arribar una còpia impresa, mai electrònica dels documents


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

ANNUAL REVIEWS
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o digital però d'acord amb les normes CONTU dels Estats Units d'Amèrica


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

ANUARI ACICSA (ANUARI CATALÀ D'INDÚSTRIA, COMERÇ, SERVEIS I ADMINISTRACIÓ)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

BECK ONLINE
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF

  Text de la llicència

BLOOD
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només en format paper


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

BMJ - BRITISH MEDICAL JOURNAL
 • Ús per a material docent: Sí, però cal eliminar els documents copiats un cop deixin de ser utilitzats per a la docència


 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques no comercials i només en format paper. En tot cas, només es poden fer servir sistemes electrònics, tipus ARIEL, on s’elimina el fitxer un cop s’ha imprès l’article


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

CAIRN
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan se'n faci un ús per recerca, estudi privat i mai comercial.


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Gravar i imprimir: Només per a ús en l'ensenyament, la recerca o l'estudi privat i mai revistes senceres.

  Text de la llicència

CALIBER
 • Ús per a material docent: Sí. Caldrà esborrar els materials inclosos un cop ja no s’utilitzin en la docència


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

CELL PRESS
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques que no tinguin finalitats comercials i que siguin del mateix país


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

CENTURY JOURNALS PROJECT DATABASE (CJP)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 2

  Text de la llicència

CHINA ACADEMIC JOURNALS (CAJ)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 3

  Text de la llicència

COMMUNICATION ABSTRACTS
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Gravar i imprimir: Només per a ús en l'ensenyament, la recerca o l'estudi privat i mai per a usos comercials.

  Text de la llicència

COMMUNICATIONS SOURCE (EBSCO)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

CSIC (ICYT, ISOC, IME, CIRBIC)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

CURRENT TOPICS IN DEVELOPMENTAL BIOLOGY (ELSEVIER BOOK SERIES TITLES)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, de capítols de llibre i per a biblioteques no comercials i del mateix país


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

  Text de la llicència

DATAMONITOR 360 (MARKETLINE BUSINESS INFORMATION CENTRE)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

DICTIONNAIRE LA CURNE DE SAINTE-PELAYE DE L'ANCIEN LANGAGE FRANÇAIS (DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE L'ANCIEN LANGAGE FRANÇOIS)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

EBOOK LIBRARY (EBL)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari:  No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Accés restringit a la comunitat universitària de la UPF


 • Gravar i imprimir: Es pot imprimir fins a un 20% del llibre o capítol prestat per a ús personal, i fer un "copiar-enganxar" com a màxim d'un 5% del document o capítol prestat (aquestes funcions estan controlades pel proveïdor). Si es consulta en línia, l'usuari rep un missatge d'avís quan sobrepassa el límit i, en cas que sigui possible, se li ofereix la possibilitat de pagar per l'excés; si la consulta es fa un cop baixat el document (per un límit temporal), si l'usuari excedeix el límit, se li reduiran o eliminaran les possibilitats d'impressió i gravació als següents documents que es baixi.

EBSCO
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

ECONLIT
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

EFFECT-IT
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència


EIKON
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: No

  Text de la llicència

EMERALD E-BOOKS BUSINESS, MANAGEMENT AND ECONOMICS COLLECTION
 • Ús per a material docent: Sí, però només es poden reproduir parts de llibres


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

EMERALD MANAGEMENT XTRA 111
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, a biblioteques del mateix país, en format paper, o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitats

ERIC
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

EUROPEAN POLITICAL SCIENCE
 • Ús per a material docent: Es poden passar als estudiants reproduccions d'articles en paper (no en versió digital)


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

FACTIVA
 • Ús per a material docent: Es permet la reproducció de documents sempre i quan es faci de manera ocasional, es citin les fonts, s'indiqui que els documents s'han extret de Factiva i s'eliminin els fitxers un cop ja no s'utilitzin per a la docència


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 6

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER (e-Books)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Gravar i imprimir: Es poden descarregar a un lector d'ePub; no es poden imprimir ni de forma íntegra ni parcial.

GALE VIRTUAL REFERENCE LIBRARY
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

LE GRAND ROBERT
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF

  Text de la llicència

HEINONLINE
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només en format paper


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

HUMANITIES FULL TEXT (EBSCO)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

IEEE XPLORE
 • Ús per a material docent: Es permet la reproducció en paper d'articles per tal de facilitar-los als estudiants


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 40

INFORMA HEALTHCARE
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Es permet la còpia i transmissió d'articles a altres biblioteques espanyoles acadèmiques i de recerca en format imprès (no digital), per correu postal o fax.


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan no se'n faci un ús comercial


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF


 • Gravar i imprimir: No és possible fer més de cinc còpies d'una mateixa norma, ni més de 10 còpies de fragments de normes (els fragments no poden superar un 25% del tamany d'una norma)

  Text de la llicència

ISI WEB OF KNOWLEDGE (WOK)

JAMA
 • Ús per a material docent: Sí, però cal eliminar de la intranet docent el material reproduït un cop finalitzat el curs


 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només amb finalitats de recerca o d'estudi individual, mai comercial. La biblioteca receptora no pot quedar-se cap còpia dels documents rebuts


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF

  Text de la llicència 

JSTOR
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

LANGENSCHEIDT ONLINE WÖRTERBUCH
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

LAPOP (LATIN AMERICAN PUBLIC OPINION PROJECT)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: No

  Text de la llicència

LECTURE NOTES IN MATHEMATICS
 • Ús per a material docent: Sí.


 • Préstec interbibliotecari: Sí, només a biblioteques no comercials per a finalitats educatives, científiques o de recerca personal.


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


LEXIS-NEXIS
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només usuaris autoritzats (amb dret a préstec)

LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOUR ABSTRACTS
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

LINK TV
 • Ús per a material docent: Es poden utilitzar les dades per a la realització d'exercicis pels estudiants


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF

  Text de la llicència

MEDICAL DICTIONARY FOR REGULATORY ACTIVITIES (MedDRA)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

 


MIT PRESS JOURNALS
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: I·limitat

  Text de la llicència

MITECS: MIT ENCYCLOPEDIA OF COGNITIVE SCIENCES
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

MYILIBRARY
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

NATURE
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper i per a biblioteques d'institucions no comercials


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

NATURE ARCHIVES
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper i per a biblioteques d'institucions no comercials


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

NETLIBRARY
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 1 per llibre

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (NEJM)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, però només amb biblioteques del mateix país. Es poden sol·licitar articles en qualsevol format, però en cas d'enviament digital, la biblioteca destinatària ha d'eliminar el fitxer i a l'usuari final només li pot arribar una còpia impressa


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

OVID
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


OXFORD ART ONLINE (Inclou el GROVE DICTIONARY OF ART ONLINE)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 3

  Text de la llicència

OXFORD ENGLISH DICTIONARY ONLINE
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

OXFORD MUSIC ONLINE (Inclou el NEW GROVE DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIANS ONLINE)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis 1

  Text de la llicència

OXFORD REFERENCE ONLINE
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (OSO)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Gravar i imprimir: En el format PDF es pot gravar o imprimir com a màxim un 5% de les pàgines totals d'un mateix llibre, o bé un únic capítol de llibre (encara que superi el límit del 5%).


 • Usuaris simultanis: 1 usuari (mòdul de Lingüística: usuaris il·limitats)

  Text de la llicència

  Text de la llicència (Linguistics)

EL PAÍS.ES
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 10 usuaris

  Text de la llicència

PALGRAVE CONNECT (LANGUAGE & LINGUISTIC COLLECTION)
 • Ús per a material docent: Sí, amb un màxim d'un capítol per llibre, per reproduir més quantitat cal demanar autorització (recordeu que sempre es pot fer un enllaç des del material docent al llibre que interessi)


 • Préstec interbibliotecari: Sí, només en format paper i a biblioteques d'institucions que no tinguin finalitats comercials


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

PALGRAVE MACMILLAN JOURNALS
 • Ús per a material docent: Sí.


 • Préstec interbibliotecari: Sí, només a biblioteques no comercials per a finalitats educatives, científiques o de recerca personal.


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, sempre i quan no s'utilitzi per evitar subscriure títols per les biblioteques sol·licitants. Alguns títols, a més, tenen condicions particulars


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Gravar i imprimir: Sí, per a ús personal

  Text de la llicència

PERIODICALS INDEX ONLINE (PCI FULL TEXT)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 4

LE PETIT ROBERT
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF


 • Usuaris simultanis: 15

  Text de la llicència

PION ENVIRONMENT AND PLANNING
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

PROJECT MUSE
 • Ús per a material docent: No en format electrònic, però es poden passar còpies de documents en paper als alumnes.


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

PROTEOME BIOKNOWLEDGE LIBRARY
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF

  Text de la llicència

REFEREX
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí només per a biblioteques espanyoles que no pertanyin a entitats comercials.


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

  Text de la llicència

SAFARI TECH BOOKS ONLINE
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: 6

SAGE JOURNALS ONLINE
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o en format digital sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

SCIENCEDIRECT (inclou també els HANDBOOKS OF STATISTICS, HANDBOOKS IN ECONOMIC SERIES i els BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY eBOOKS)

SCIFINDER SCHOLAR (CAS SCIFINDER SCHOLAR, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE SCIFINDER SCHOLAR)
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: Només comunitat universitària de la UPF


 • Gravar i imprimir: Sí, però limitat a 5000 registres per cerca


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

SCOPUS

SPRINGERLINK
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques d'institucions no comercials, en paper o en format digital, sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

SPRINGERLINK E-BOOKS
 • Ús per a material docent: Només es poden reproduir parts raonables de llibres per a incorporar-los als materials docents


 • Préstec interbibliotecari: Sí, per a biblioteques d'institucions no comercials, en paper o en format digital, sempre i quan s'elimini el fitxer un cop imprès


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat


 • Gravar i imprimir: No es poden fer còpies completes de llibres

SPRINGERLINK HISTORICAL ARCHIVES: MATHEMATICS (SPRINGER JOURNAL ONLINE ARCHIVE)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:

TERMIUM PLUS
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats: No, només usuaris autoritzats de la UPF


 • Gravar i imprimir: Sí, però només amb finalitats de recerca, docents o d'estudi personal

  Text de la llicència

VLEX
 • Ús per a material docent: No


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en format paper


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat

WARC
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: No


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Altres: Afegir a les reproduccions la menció de drets següent: "© and database right Warc and/or its licensors 20[//]. All warranties and liabilities disclaimed to the fullest extent permitted by law"

  Text de la llicència
  Condicions d'ús

WESTLAW.ES (ARANZADI)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari:


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat


WILEY INTERSCIENCE (BLACKWELL SYNERGY, CURRENT PROTOCOLS)
 • Ús per a material docent:


 • Préstec interbibliotecari: Sí, en paper o electrònic sempre i quan s'utilitzi un sistema on s'esborri el fitxer un cop s'hagi imprès el document


 • Accés usuaris externs / autoritzats:


 • Usuaris simultanis: Il·limitat