Mem˛ria Digital de Catalunya (MDC) - Ferran VII i Isabel II

Fons dels regnats de Ferran VII i Isabel II

Col·lecció que forma part del repositori digital cooperatiu Memòria Digital de Catalunya del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) des del qual es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, fullets, etc. relacionades amb Catalunya.

 

Contingut

Fullet de la Guerra de la Independència


La col·lecció està formada per 776 fullets publicats durant els regnats de Ferran VII i Isabel II. Són documents rars, difícils de localitzar i de consulta restringida. Aquests fullets formen part del fons de la Biblioteca de la UPF i tenen tres procedències diferents:

  - Fons Joan Crexell
  - Donació del Dr. Josep Fontana i Lázaro
  - Donació de la Família Nadal-Caparà

 

Es tracta d'escrits legals, administratius, polítics i propagandístics publicats durant els esmentats regnats (1814-1868). L'idioma majoritari és el castellà. L'extensió i les dimensions dels fullets són molt variables: l'extensió oscil·la entre 1 i 80 pàgines i les dimensions entre 10 i 80 cm. Els documents es troben en bon estat de conservació.

Aquest fons es troba íntegrament catalogat i classificat al catàleg de la UPF i al CCUC.


Consulta

La col·lecció digitalitzada permet:

  - L'accés a la imatge i al text complet del document
  - Fer cerques en el text complet del document
  - La recuperació dels documents per criteri cronològic usant l'opció rang de dades. Quan busquem per un any concret ens apareixeran tots els documents datats a aquell any i els documents que han estat atribuïts a la mateixa dècada de l'any buscat. És a dir, si busquem documents de 1823, ens apareixeran documents datats a 1823 i de data incerta atribuïts als anys 1820 a 1829.

 

Ministerio de Cultura El projecte de digitalització dels fullets va comptar amb un ajut de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura (convocatoria del 2007) convocat per la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.

 

El fons original està dipositat a: 

Biblioteca de la UPF. Biblioteca General
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Telèfon: 93 542 17 09

Com arribar a la Biblioteca

 

Per a qualsevol suggeriment o dubte, adreceu-vos al personal bibliotecari.