Butlletí de novetats Dades estadístiques núm.7

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Butlletí de novetats Dades estadístiques
DE núm. 7
setembre 2004

La Biblioteca General vol informar-vos de les darreres novetats en Bases de dades estadístiques. Per donar-se d'alta o de baixa d'aquest butlletí, envieu un correu electrònic amb la vostra adreça a: olga.monterde@upf.edu.

Butlletins anteriors


Novetat important!

LES DADES AGREGADES D'EUROSTAT, EN ACCÉS OBERT A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE DEL 2004!

Segons aquest avís d'Eurostat:
"Se comunica a los usuarios que a partir del 1 de OCTUBRE de 2004 el Data Shop Madrid dejará de prestar servicio. Las bases de datos New Cronos, Regio, Comext y Europroms estarán, a partir de esa fecha, ACCESIBLES GRATUITAMENTE DESDE LA WEB DE EUROSTAT (http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/). Respecto al acceso a otras bases de datos, tales como: Gisco, LFS, ECHP, Euroindicators, etc, por el momento no se nos ha comunicado las condiciones de acceso, que en todo caso se realizarán a traves de la página web de Eurostat (http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/)"

 
Noves bases de dades estadístiques

-ECPF: Encuesta continua de presupuestos familiares [Microdatos]
S'han adquirit les dades trimestrals (3er trim. 1997-2ón trim. 2002) i els fitxers longitudinals (1998, 1999 i 2000). Accés restringit a investigadors.

Important: L'INE avisa que en aquest fitxer:
"el usuario debe tener en cuenta que determinados estudios pueden ser poco fiables debido al reducido tamaño muestral de algunas celdas, por lo que es muy importante respetar el punto 4 de las condiciones de compromiso"
El punt 4 en qüestió indica que: "4. En las publicaciones de información estadística obtenidas a partir de los ficheros solicitados, hacer referencia al INE como fuente del dato primario así como a que el grado de exactitud o fiabilidad de la información derivada por elaboración propia de los autores es de la exclusiva responsabilidad de éstos".
Preguem als usuaris amb accés a aquest fitxer que tinguim això en compte.

-TIC-H : Encuesta de tecnologías de la información en los hogares [Microdatos]
S'han adquirit els anys 2002-2003. Accés restringit a investigadors.

-Novetat important: a partir d'ara, tots els usuaris que es donin d'alta a un fitxer de microdades de l'INE tindràn accès a TOTS els fitxers de l'INE que tinguem a la UPF. Això és degut a un canvi a la llicència legal d'aquesta institució (que tots els usuaris han de signar per poder tenir accés). Contacteu olga.monterde@upf.edu per a més informació.

Més informació: Bases de dades espanyoles. Instituto Nacional de Estadística

- Enquestes del CIS: S'han comprat 24 noves enquestes. Accés restringit a investigadors.
- 1814: Uso de los medios de comunicación
- 1861: Audiencia de radio (1990)
- 2512: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. Aragón)
- 2513: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. Asturias)
- 2514: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. Islas Baleares)
- 2515: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Canarias)
- 2516: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Cantabria)
- 2517: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Castilla La Mancha)
- 2518: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Castilla León)
- 2519: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Valencia)
- 2520: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Extremadura)
- 2521: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Madrid)
- 2522: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de Murcia)
- 2523: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (Comunidad Foral de Navarra)
- 2524: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (C.A. de La Rioja)
- 2525: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (Ciudad Autónoma de Ceuta)
- 2526: Postelectoral elecciones municipales y autonómicas 2003 (Ciudad Autónoma de Melilla)
- 2537: Hábitos de lectura de diarios
- 2539: Preelectoral elecciones autonómicas, 2003. Comunidad de Madrid
- 2542: Postelectoral elecciones autonómicas, 2003. Comunidad de Madrid
- 2543: Preelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2003
- 2546: Postelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2003
- 2555: Preelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía, 2004
- 2559: Postelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía, 2004
Més informació: Bases de dades espanyoles. Centro de Investigaciones Sociológicas
-Bases de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Totes les bases de dades d'aquesta agència estadística, reunides en un format de més fàcil consulta. Accés lliure.
Més informació: Bases de dades catalanes. Institut d'Estadística de Catalunya
-EWCS : European working conditions surveys [Microdata]
S'han adquirit les enquestes de 1990, 1995, 2000 i la del 2001 (aquesta darrera només per "candidate countries"). Accés restringit a investigadors.
Més informació: Bases de dades europees. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
-European values study 1999/2000: dades d'una enquesta sobre valors a la Unió Europea. CD-ROM disponible en prèstec.
Més informació: Bases de dades europees. European Values Study Foundation
-1949-2002 China statistical data compilation: dades estadístiques històriques sobre Xina. CD-ROM disponible en prèstec.
Més informació: Bases de dades internacionals per països. Xina
 
Actualitzacions i noves versions

- EPA (microdades): Actualització 2ón. trim. 2004. Accés restringit a investigadors.
Més informació: Bases de dades espanyoles. Instituto Nacional de Estadística

-Anuari estadístic de Catalunya: Nova edició 2003. CD-ROM disponible en préstec.
Més informació: Bases de dades catalanes. Institut d'Estadística de Catalunya
-Fishery statistics: nova edició 2003 (dades 1950-2002). CD-ROM disponible en préstec.
Més informació: Bases de dades europees. Eurostat (Tema 5. Agricultura i pesca)

-Nova versió del Portal SourceOecd: millor navegació i més rapidesa. Afecta les bases de dades:
International Migration Statistics
Economic Outlook Statistics
Social Expenditure Database

-Quarterly Labour Force Statistics: nova edició 2004, 2. CD-ROM disponible en préstec

Més informació: Bases de dades internacionals. OCDE

-Key indicators of the labour market: nova edició 2003. CD-ROM disponible en préstec.
Més informació: Bases de dades europees. Organització Internacional del Treball
 
Altres novetats

Revista electrónica: Cifras INE: revista electrónica gratuita amb les novetats estadístiques més importants d'aquest organisme.
Consulteu el catàleg per a més informació.

Dades històriques: Maddison, Angus. The World economy: historical statistics. Paris : OECD, 2003.
Dades històriques sobre població i PIB a nivell mundial des del 1820 (i en alguns casos, des del 1500). El cd-rom inclou informes en format pdf més algunes taules bàsiques en Excel. CD-ROM disponible en prèstec.
 
Novetats bibliogràfiques destacades: metodologia

-Blanco Moreno, Francisca (2004). Introducción a las matemáticas para las ciencias sociales.
-European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres 23rd Seminar (2003). Social protection statistics.
-Hamilton, Lawrence C (2004). Statistics with Stata : updated for version 8.
-Handbook of data analysis (2003) [edited by] Melissa Hardy and Alan Bryman.
-Heck, Ronald H.; Thomas, Scott L (1999). An introduction to multilevel modeling techniques.
-Pampel, Fred C (2000). Logistic regression a primer.
-Pérez López, César (2003). Estadística problemas resueltos y aplicaciones.
-Problemas de estadistica descriptiva aplicada a las ciencias sociales (2004).  M.ª Jesús Mures Quintana (coordinadora) Julio Abad González... [et al.].
-Salkind, Neil J (2004). Statistics for people who (think they) hate statistics. 2nd ed.

Altres novetats, vegeu l'aplicació de Noves adquisicions.

 
Novetats bibliogràfiques destacades: anuaris i informes

Novetats d'Eurostat:
-Cinema, TV and radio in the EU : statistics on audiovisual services. Data 1980-2002.
-E-commerce and the Internet in European businesses. Data 2001-2002.
-Education across Europe 2003.
-Energy, transport and environment indicators. Data 1991-2001 (ed. 2004)
-European social statistics. Social protection: expenditure and receipts. Data 1992-2001 (ed. 2004)
-Farm structure. 1999/2000 survey + cd-rom "National methodological reports"
-Fischerei, jahrbuch = Fisheries, yearbook = Pêche, annuaire. Data 1993/2002 (ed. 2003).
-Forestry statistics. Data 1990-2002 (ed. 2003)
-Health statistics : key data on health. Data 1970-2001.
-How Europeans spend their time: everyday life of women and men. Data 1998-2002 (ed. 2004).
-Information society statistics. Data 1997/2002 (ed. 2003).
-Innovation in Europe : results for the EU, Iceland and Norway. Data 1998-2002 (ed. 2004).
-Living conditions in Europe. Data 1998-2002.
-SMEs in Europe : candidate countries. Data 2001.
-Statistics on the information society in Europe. Data 1996/2002 (ed. 2003)
-Structures of the taxation systems in the European Union. Data 1995-2002 (ed. 2004)
-Work and health in the EU : a statistical portrait. Data 1994-2002 (ed. 2003)

Altres novetats, vegeu l'aplicació de Noves adquisicions.

 

Consulteu al personal bibliotecari
Si teniu qualsevol dubte sobre la cerca, consulta i exportació de dades estadístiques, podeu posar-vos en contacte amb:

Equip de Ciències Polítiques i Socials
 Olga Monterde
Biblioteca General
olga.monterde@upf.edu
tel.: 93 542 16 88
Equip d'Economia i Empresa
 Elena Blanco
Biblioteca General
elena.blanco@upf.edu
tel. 93 542 16 78