Butlletí de novetats Dades estadístiques núm.2

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Butlletí de novetats Dades estadístiques
Statistical Data Newsletter
DE núm. 2
gener/febrer 2003

La Biblioteca vol informar-vos de les darreres novetats en Bases de dades estadístiques. Per donar-se d'alta o de baixa d'aquest butlletí, envieu un correu electrònic amb la vostra adreça a: olga.monterde@upf.edu.
The Main Library would like to inform you on new acquisitions in Statistical Databases. To subscribe or unsubscribe to this newsletter, please email: olga.monterde@upf.edu.

Butlletins anteriors / Previous newsletters


Bases de dades generals / General databases
Datastream Nova versió 3.5 / New version 3.5
Web de la Biblioteca: Català / Castellano / English
 
BASES DE DADES ESPANYOLES / SPANISH DATABASES
Instituto Nacional de Estadística
Encuesta de población activa (EPA) Fitxers de microdades d'accés restringit a investigadors
Microdata files. Restricted access to researchers
Please contact the Library for further information
Web de la Biblioteca: Català / Castellano / English
 
BASES DE DADES EUROPEES / EUROPEAN DATABASES
Eurostat - Bases de dades temàtiques /
Eurostat - Subject databases
Economic accounts for agriculture and forestry and agricultural labour input statistics on CD-ROM (1973-2000) Novetat! CD-ROM disponible en préstec
New! CD-ROM available on loan
Regions: Statistical yearbook (2000-2001) Novetat! CD-ROM disponible en préstec
New! CD-ROM available on loan
Tourism statistics yearbook (1994-1998) Novetat! CD-ROM disponible en préstec
New! CD-ROM available on loan
Web de la Biblioteca: Català / Castellano / English
 
BASES DE DADES INTERNACIONALS / INTERNATIONAL DATABASES
Nacions Unides /
United Nations

United Nations common database (UNSTATS)

Novetat! Accessible des de qualsevol ordinador de la UPF
New! Accessible from any UPF computer
Web de la Biblioteca: Català / Castellano / English
 
Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) /
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
International adult literacy survey (IALS) Fitxers de microdades d'accés restringit a investigadors
Microdata files. Restricted access to researchers
Please contact the Library for further information
Quarterly labour force statistics Nova actualització 4 2002. CD-ROM disponible en préstec
New update 4 2002. CD-ROM available on loan
Web de la Biblioteca: Català / Castellano / English
 
International Social Survey Program  
ISSP social inequalities II / Desigualdades sociales II (1999) Novetat! CD-ROM disponible en préstec
New! CD-ROM available on loan
Web de la Biblioteca: Català / Castellano / English
 

Altres novetats d'interès: Metodologia, bibliografia, etc. /
Other interesting new acquisitions: methodology, bibliography, etc.

Gescla-97: gestión de clasificaciones estadísticas (INE) Novetat! CD-ROM disponible en préstec
New! CD-ROM available on loan
 

Consulteu al personal bibliotecari / Ask a librarian
Si teniu qualsevol dubte sobre la cerca, consulta i exportació de dades estadístiques, podeu posar-vos en contacte amb:
For further information, please contact:

Equip de Ciències Polítiques i Socials
 Olga Monterde
Biblioteca General
olga.monterde@upf.edu
tel.: 93 542 16 78
Equip d'Economia i Empresa
 Elena Blanco
Biblioteca General
elena.blanco@upf.edu
tel. 93 542 16 88